GPDR

Vi indsamler information fra vores besøgende på website, nyhedsbrev og Facebook. Hvorfor vi gør det, og hvordan vi bruger den data, kan du læse nedenfor.
Hvad indsamler vi og hvorfor?
Vi indsamler oplysninger om besøgende ved at bruge cookies, pixels, og ved at brugeren selv afgiver oplysninger (eks. via tilmelding til nyhedsbrev). Ligesom de fleste andre.